Μεταναστεύσουν στον Καναδά από την Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Regina 
2401 Saskatchewan Drive (Saskatchewan Drive Plaza) Regina, Saskatchewan S4P 4H8
Phone: 306-359-7777
Toll Free: 1 877 359-7777/1 888-567-7777

  • Alberta 1-866-225-7777
  • British Columbia 1-866-765-7777
  • Canada 1-888-567-7777

 

Contact our immigration department